info@template42.sayt.az

+99450 000 00 00

Lorem Ipsum is simply dummy
Lorem Ipsum is simply dummy

Çoxları düşünür ki, Lorem Ipsum latıncadan təsadüfü seçilmiş sözcüklərdən ibarətdir, amma bu belə deyil. Onun bizim eramızdan qabaq 45-ci il tarixinə – klassik Latın ədəbiyyatına qədər uzanan 2000 illik bir keçmişi vardır. Virginia ştatında Hampden-Sydney kollecinin latin dili üzrə professoru Richard McClintock lorem Ipsumun qəribə və anlaşılması çətinlik törədən “consectetur” sözünü götürərək klassik latın ədəbiyyatında onun köklərini axtarmağa başlamışdır. Bu zaman mübahisəsiz qəbul olunan bir qaynağa təsadüf etmişdir. Bu qaynaq eramızdan əvvəl 45-ci ildə Çiçero tərəfindən yazılan “de Finibus Bonorum et Malorum” (Xeyir və Şərin sərhədləri) əsərinin 1.10.32 və 1.10.33 bölmələrində yerləşir. Bu traktat əxlaqi mazmunlu olub, intibah dövründə çox məşhur olmuşdur. Lorem Ipsumun ilk sətri “Lorem ıpsum doler sit amet” əsərin 1.10.32 saylı sətirlərindən birində yerləşməkdədir. XVI əsrdən bəri istifadə olunan klassik Lorem Ipsum mətnləri yenidən tərcümə olunmuşdur. Həmçinin Çiçeronun “de Finibus Bonorum et Malo Bu traktat əxlaqi mazmunlu olub, intibah dövründə çox məşhur olmuşdur. Lorem Ipsumun ilk sətri “Lorem ıpsum doler sit amet” əsərin 1.10.32 saylı sətirlərindən birində yerləşməkdədir. XVI əsrdən bəri istifadə olunan klassik Lorem Ipsum mətnləri yenidən tərcümə olunmuşdur. Həmçinin Çiçeronun “de Finibus Bonorum et Malorum” əsərinin 1.10.32 və 1.10.33-cü bölmələri 1914-cü ildə H. Rackham tərəfindən ingiliscəyə tərcümə olunmuşdur. Çoxları düşünür ki, Lorem Ipsum latıncadan təsadüfü seçilmiş sözcüklərdən ibarətdir, amma bu belə deyil. Onun bizim eramızdan qabaq 45-ci il tarixinə – klassik Latın ədəbiyyatına qədər uzanan 2000 illik bir keçmişi vardır. Virginia ştatında Hampden-Sydney kollecinin latin dili üzrə professoru Richard McClintock lorem Ipsumun qəribə və anlaşılması çətinlik törədən “consectetur” sözünü götürərək klassik latın ədəbiyyatında onun köklərini axtarmağa başlamışdır. Bu zaman mübahisəsiz qəbul olunan bir qaynağa təsadüf etmişdir. Bu qaynaq eramızdan əvvəl 45-ci ildə Çiçero tərəfindən yazılan “de Finibus Bonorum et Malorum” (Xeyir və Şərin sərhədləri) əsərinin 1.10.32 və 1.10.33 bölmələrində yerləşir. Bu traktat əxlaqi mazmunlu olub, intibah dövründə çox məşhur olmuşdur. Lorem Ipsumun ilk sətri “Lorem ıpsum doler sit amet” əsərin 1.10.32 saylı sətirlərindən birində yerləşməkdədir. XVI əsrdən bəri istifadə olunan klassik Lorem Ipsum mətnləri yenidən tərcümə olunmuşdur. Həmçinin Çiçeronun “de Finibus Bonorum et Malorum” əsərinin 1.10.32 və 1.10.33-cü bölmələri 1914-cü ildə H. Rackham tərəfindən ingiliscəyə tərcümə olunmuşdur.